نوبت دهی

در زمستان مراقب یخ باشید

دكتر مهرداد منصوری

3253==============================

هر كسی میتواند در زمستان روی زمین یخ زده سر بخورد. بتدریج كه هوا سردتر میشود این احتمال بیشتر میشود. تمام پیاده رو خشك است ولی قسمت كوچكی از آن كه فقط به اندازه یك قدم شما است لایه ای از یخ به قطر چند میلیمتر دارد كه شما نمیبینید و درست جلوی پای شما ظاهر میشود و شما زمین میخورید.

  • وقتی روی زمین پوشیده از برف یا یخی را میروید هر دو دست خود را از جیب های خود بیرون نگه دارید
  • كفی كفش های زمستانی مخصوص است. باید از جنسی باشد كه روی برف و یخ چسبندگی خوبی داشته باشد
  • اگر مشكوك هستید جایی از زمین یخ زده است با نوك كفش آن را لمس كنید تا ببینید آیا لغزنده است
  • در زمستان بار زیادی را با خود حمل نكنید
  • آهسته و با قدم های كوتاه راه بروید و اگر در مسیر شما میله افقی حفاظ وجود دارد (مثلا در كنار پله ها) از آن استفاده كنید.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

0/5 ( 0 نظر )
همچنین بخوانید :   تأثیر قرص‌های ضدبارداری در بروز افسردگی