نوبت دهی

درمان حمله قلبی با دستكاری ژنتیك

دكتر مهرداد منصوری

3269==============================

آنزیم تلومراز telomerase میتواند آسیب هایی كه در اثر بالا رفتن سن در سلول ایجاد میشود را ترمیم كند و از این آنزیم با موفقیت در اقزایش طول عمر موش استفاده شده است. اینك مشاهده شده كه میتوان از این آنزیم در درمان بیماری هایی كه با سن ارتباط دارند استفاده كرد. محققان در مركز ملی تحقیقات سرطان اسپانیا برای اولین بار موفق به درمان سكته قلبی با استفاده از آنزیم تلومراز آنهم با یك روش متفاوت شدند. روش آنها دستكاری ژنتیك برای فعال كردن ژن تولید كننده این آنزیم آنهم فقط در قلب یك موش بالغ است. با این كار آنها توانستند احتمال زنده ماندن موش بعد از سكته قلبی را 17 درصد افزایش بدهند.

فعالیت قلبی كه بدین ترتیب درمان شده است خیلی بهتر حفظ میشود و درمان با این ژن موجب بازسازی مجدد سلول های قلب میگردد. قدرت انقباضی آن كمتر آسیب دیده و صدمه كمتری به بافت قلب وارد میشود وهمین امر موجب افزایش احتمال زنده ماندن موش بعد از سكته میشود.

این بررسی بدنبال پیشرفتی است كه چند سال قبل همین محققین در افزایش 40 درصدی طول عمر موش با وارد كردن ژن تلومراز در بدن این موجود بدست آوردند و در فرض محققین در این بررسی این است كه وقتی یك ژن میتواند مسن شدن را به تاخیر اندازد میتواند بیماریهای مرتبط با آن را هم بهتر كند.

همچنین بخوانید :   امیدواری در درمان بیماری فیبروز سیستیك با ژن درمانی

تلومراز این توانایی را دارد كه ساعت بیولوژیك سلول ها را با بازسازی تلومرها ریست كرده و به عقب برگرداند. تلومرها پروتئین هایی هستند كه در انتهای كروموزوم ها قرار گرفته و آنها را حفاظت میكنند. هر وقت كه سلول تقسیم میشود تلومرها كوتاه تر میشوند تا وقتی كه آنقدر كوتاه میشوند كه نمیتوانند وظیفه حفاظتی خود را انجام دهند. در اینجا است كه سلول دیگر تقسیم نمیشود و مسن شدن شروع میگردد. در همه بدن كوتاه شدن تلومر ها موجب بیماری های مربوط به سن مانند نارسایی قلبی میشود. تلومراز میتواند با این روند مقابله كند ولی در غالب سلول های بدن – بجز چند استثنا – این آنزیم تنها قبل از تولد فعال است.

محققین سلول های موش بالغ را با نوعی ویروس آلوده میكنند كه حامل ژن تلومراز است و با ورود این ویروس ها تنها به سلول های قلب موش این آنزیم در این سلول ها مجددا فعال میشود. این روش درمانی در حال توسعه برای استفاده در انسان است و میتواند انقلابی را نه تنها در درمان سكته قلبی بلكه در درمان بیماری های مربوط به سنین بالا ایجاد كند.

همین حالا مشورت کنید:
در صورتیکه این مقاله بیماری یا مشکل خاصی را شرح داده است میتوانید با نویسنده آن که بیشترین اطلاعات ارتوپدی در همین زمینه را دارد مشورت کنید.

همچنین بخوانید :   آیا چاقی مسری است


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

0/5 (0 نظر)