نوبت دهی

چرا سرما خوردگی در فصول سرد سال بیشتر است

دكتر مهرداد منصوری

3280==============================

یك مطالعه جدید توضیح میدهد كه چگونه در فصل سرما با پایین آمدن درجه حرارت بدن مقاومت سیستم دفاعی بدن در مقابل رینوویروس ها rhinovirus كه موجب سرماخوردگی میشوند كاهش پیدا میكند. سرماخوردگی بیماری بسیار شایعی است.
بزرگسالان به طور متوسط سالی سه بار و كودكان سالی شش بار سرما میخورند.
نزدیك به یكصد نوع متفاوت از ویروس سرماخوردگی وجود دارد.

دكتر Akiko Iwasaki استاد ایمونولوژی دانشگاه ییل میگوید این نكته از قبل بر ما مشخص بوده كه رینوویروس ها در هوای سردتر – یعنی حدود 33 درجه سانتیگراد – بهتر از درجه حرارت بدن – یعنی 37 درجه – تكثیر پیدا میكنند ولی علت آن را نمیدانستیم. بررسی های فراوانی انجام شد تا توانایی تكثیر ذاتی ویروس در دماهای متفاوت بررسی شود ولی مشخص شد كه ویروس چه در سرما و چه در گرما تولید مثل میكند. در نهایت با یك بررسی بر روی سلول های بینی موش به نتیجه رسیدیم.

محققین میگویند در زمستان كه هوا سرد است سلول های بینی در مجاورت این هوا قرار میگیرند و سرد میشوند. این دما موجب میشود تا دفاع سلول در مقابل ویروس سرماخوردگی كاهش یابد و در نتیجه ویروس میتواند از موقعیت استفاده كرده و به سرعت خود را تكثیر كند. كاری كه در هوای گرم به این راحتی انجام نمیشود.

نتایج این مطالعه در مجله Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

0/5 ( 0 نظر )