نوبت دهی

ارتباط خوابیدن به پشت در زن باردار و احتمال مرده زایی

دكتر مهرداد منصوری

3293==============================

یك مطالعه جدید نشان داده است كه در زنانی كه در ماه های آخر بارداری خود زیاد به پشت میخوابند احتمال مرگ جنین و تولد نوزاد مرده بیش از زنان دیگر است. البته این بدان معنی نیست كه هر زن بارداری كه به پشت بخوابد این مشكل را پیدا میكند و یا با خوابیدن به شانه میتوان مانع این عارضه شد. علل زیادی میتوانند موجب مرده زایی stillbirth شوند و در زنانی این علل زمینه ای وجود دارند خوابیدن به پشت میتواند احتمال آنرا بیشتر كند.

با خوابیدن به پشت احتمال آپنه تنفسی بیشتر میشود بدین معنی كه تنفس متناوبا قطع میشود و دوباره شروع میگردد. این عامل میتواند با كاهش اكسیژن خون مادر موجب آسیب بیشتر به جنینی شود كه به علل دیگری آسیب پذیر شده است. محققین همچنین میگویند خوابیدن به پشت میتواند میزان جریان خون به جنین را كاهش دهد.

مرده زایی به معنی ختم بارداری بعد از 20 هفتگی است و از هر 160 حاملگی یكی منجر به این عارضه میشود. از علل مهم مرده زایی اشكالات مهم در جنین و یا جفت است. زنانی كه فشار خون بالا دارند یا سیگار میگشند بیشتر در معرض این مشكل هستند. با این حال مرده زایی میتواند بدون هیچ علت شناخته شده ای ایجاد شود.

همچنین بخوانید :   آیا اضطراب احتمال عفونت های گوارشی را افزایش میدهد

در این مطالعه محققین 103 زن را كه سابقه مرده زایی داشته اند و 192 زن دیگر را در سه ماهه آخر بارداری بررسی كردند. ده درصد زنانی كه دچار این عارضه بودند اظهار داشته اند كه بخصوص در ماه آخر زیاد به پشت میخوابیده اند در حالیكه تنها دو درصد زنان دیگر این عادت را داشته اند.

آیا این مطالعه بدان معنی است كه زنان باردار باید بیشتر به پهلو بخوابند. محققان میگویند نه لزوما. خوابیدن به پهلو هم میتواند مشكلاتی مانند لخته شدن خون در ساق ها را ایجاد كند. آنها به خانمهای باردار توصیه میكنند تا در وضعیتی كه احساس راحتی میكنند بخوابند.

نتایج این مطالعه درمجله Obstetrics & Gynecology منتشر شده است.

همین حالا مشورت کنید:
در صورتیکه این مقاله بیماری یا مشکل خاصی را شرح داده است میتوانید با نویسنده آن که بیشترین اطلاعات ارتوپدی در همین زمینه را دارد مشورت کنید.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

0/5 (0 نظر)