مشاوره آنلاین

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم در یك همی پلویس با بزرگنمایی

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن مرد میانسالی را نشان میدهد كه بدنبال تصادف اتومبیل دچار شكستگی تی شكل حفره استابولوم شده است.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن تصاویر بازسازی سه بعدی
سی تی اسكن همین بیمار تهیه گردیده است. در این فیلم استخوان لگن حول محور
عمودی خود میچرخد و میتوان آن را از زوایای مختلف چپ و راست مشاهده كرد.

در این فیلم تنها یك همی پلویس دیده میشود و قسمت مقابل لگن حذف شده است. فیلم با بزرگنمایی بالایی داخل حفره استابولوم را بهتر نشان میدهد.

  

 

در این فیلم میتوان كوادری لترال پلیت را كه جزئی از ستون خلفی است را دید كه به سمت داخل لگن جابجا شده است. همچنین شكستگی چند تكه ستون و لب قدامی قابل مشاهده است.

با نگاه به داخل استابولوم میتوان دید كه قسمتی از دام استابولوم همچنان به استخوان ایلیوم متصل مانده است و این وجه افتراق شكستگی های تی و شكستگی های دو ستونی است.

جدا شدن دو ستون قدامی و خلفی از این قسمت دست نخورده را میتوان از درون استابولوم مشاهده كرد.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقاله “شكستگی تی شكل استابولوم” زیر وجود دارد.

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم

فیلم شفاف شكستگی تی شكل استابولوم

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم در یك همی پلویس

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم بعد از جراحی

فیلم شفاف شكستگی تی شكل استابولوم بعد از جراحی

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم بعد از جراحی در یك همی پلویس

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم بعد از جراحی در یك همی پلویس با بزرگنمایی

0/5 ( 0 نظر )