مشاوره آنلاین

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم بعد از جراحی در یك همی پلویس

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن مرد میانسالی را
نشان میدهد كه بدنبال تصادف اتومبیل دچار شكستگی تی شكل حفره استابولوم شده
و تحت عمل جراحی قرار گرفته است.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن تصاویر بازسازی سه بعدی
سی تی اسكن همین بیمار تهیه گردیده است. در این فیلم استخوان لگن حول محور
عمودی خود میچرخد و میتوان آن را از زوایای مختلف چپ و راست مشاهده كرد.

در
این فیلم تنها یك همی پلویس دیده میشود و قسمت مقابل لگن حذف شده است.

  

 

در این فیلم میتوان دید كه برای فیكساسیون شكستگی های ستون های قدامی و خلفی استابولوم از دو پلاك بازسازی یكی در زیر و دیگری در بالای پلویك بریم استفاده شده است. پلاك روی بریم كاملا شكل داده شده تا بر روی قطعات شكسته شده لب قدامی باترس شود. با دیدن داخل استابوولم میتوان ریداكشن قطعات را دید.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقاله “شكستگی تی شكل استابولوم” زیر وجود دارد.

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم

فیلم شفاف شكستگی تی شكل استابولوم

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم در یك همی پلویس

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم در یك همی پلویس با بزرگنمایی

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم بعد از جراحی

فیلم شفاف شكستگی تی شكل استابولوم بعد از جراحی

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم بعد از جراحی در یك همی پلویس با بزرگنمایی

0/5 ( 0 نظر )