مشاوره آنلاین

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم بعد از جراحی در یك همی پلویس با بزرگنمایی

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن مرد میانسالی را
نشان میدهد كه بدنبال تصادف اتومبیل دچار شكستگی تی شكل حفره استابولوم شده
و تحت عمل جراحی قرار گرفته است.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن تصاویر بازسازی سه بعدی
سی تی اسكن همین بیمار تهیه گردیده است. در این فیلم استخوان لگن حول محور
عمودی خود میچرخد و میتوان آن را از زوایای مختلف چپ و راست مشاهده كرد.

در این فیلم تنها یك همی پلویس دیده میشود و قسمت مقابل لگن حذف شده است.
فیلم با بزرگنمایی بالایی داخل حفره استابولوم را بهتر نشان میدهد.

در این فیلم میتوان داخل حفره استابولوم را دید. قطعات شكسته شده ستون قدامی و خلفی جااندای شده و در كنار هم قرار گرفته اند و Congruity حفره را برقرار كرده اند. قطعه كوچكی از لب قدامی كه در زیر سر فمور است دست نخورده رها شده چون فشار وزن به آن وارد نمیشود.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقاله “شكستگی تی شكل استابولوم” زیر وجود دارد.

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم

فیلم شفاف شكستگی تی شكل استابولوم

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم در یك همی پلویس

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم در یك همی پلویس با بزرگنمایی

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم بعد از جراحی

فیلم شفاف شكستگی تی شكل استابولوم بعد از جراحی

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم بعد از جراحی در یك همی پلویس

0/5 ( 0 نظر )