نوبت دهی

یك قدم نزدیكتر به درمان آلزایمر با كشف مولكول مهار كننده

دكتر مهرداد منصوری

3461==============================

محققان مولكولی را كشف كرده اند كه میتواند مرحله مهمی از تشكیل بیماری الزایمر را مهار كند. این مولكول میتواند به پروتئین های معیوب چسبیده و مانع از تشكیل مواد سمی به توسط آنها شود. محققان انگلیسی و سوئدی با اعلام این خبر میگویند كشف آنها میتواند موجب ساخت داروهای جدیدی شود كه در درمان بیماری الزایمر موثر واقع گردد.

نتایج تحقیق و كشف آنها در مجله Nature Structural & Molecular Biology منتشر شده است.

یكی از مراحل مهم ایجاد بیماری الزایمر تولید و تجمع پروتئینی خاص به نام آمیلوئید در بافت مغز است. پروتئین های آمیلوئید با چسبیدن به هم میتوانند اثر سمی از خوب بروز دهند و مولكول جدیدی كه محققان كشف كرده اند و Brichos نام دارد به این پروتئین ها چسبیده و مانع اتصال آنها به هم میشود و در نتیجه جلوی بروز اثرات سمی آنها را میگیرد.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

0/5 ( 0 نظر )