نوبت دهی

دو سوم سیگاری ها به خاطر عادتشان جان خود را از دست میدهند

دكتر مهرداد منصوری

3484==============================

یك مطالعه بزرگ در استرالیا كه بر روی بیش از 200 هزار تن و در مدت چهار سال انجام شده نشان داده است كه از هر سه فرد سیگاری كه سیگار كشیدن خود را ترك نكرده اند دو نفر آنها بر اثر همین رفتار دچار مرگ زودرس میشوند.

این مطالعه كه نتایج آن در مجله BMC Medicine منتشر شده نشان داده است كه احتمال مرگ زودرس در سیگاری هایی كه روزی ده نخ سیگار مصرف میكنند دو برایر و در آنها كه روزی یك بسته میكشند چهار تا پنج برایر افراد عادی است.

افراد سیگاری بطور متوسط ده سال زودتر از دیگر مردم فوت میكنند. محققان تا كنون فكر میكردند كه نیمی از افراد سیگاری براثر بیماری های مرتبط با سیگار كشیدن فوت میكنند در حالیكه مطالعه بر روی زنان انگلیسی نشان داده كه این میزان در حدود 67 درصد است. اینك مطالعه وسیع اخیر در استرالیا هم همین آمار را تایید میكند.

محققان میگویند استرالیا در بین كشورهای جهان یكی از كمترین میزان مصرف دخانیات را دارا میباشد. تنها 13 درصد مردم آن سیگار میكشند و یكی از اشاعه دهندگان بسته بندی ساده سیگار است با این حال این مطالعه نشان میدهد كه مبارزه با دخانیات بسیار سخت تر و مهم تر از آنی است كه قبلا فكر میشد.

همچنین بخوانید :   یك تست تشخیصی برای همه سرطان ها با كمك پشه مالاریا

محققان میگویند افرایش قیمت سیگار بهترین وسیله در دست دولت ها برای كاهش مصرف آن است.

همین حالا مشورت کنید:
در صورتیکه این مقاله بیماری یا مشکل خاصی را شرح داده است میتوانید با نویسنده آن که بیشترین اطلاعات ارتوپدی در همین زمینه را دارد مشورت کنید.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

0/5 (0 نظر)