نوبت دهی

آیا مردان خودشیفته تر از زنان هستند

دكتر مهرداد منصوری

3498==============================

یك مطالعه جدید كه نتیجه آنالیز چند دهه اطلاعات است میگوید مردان از زنان خود شیفته ترند. این مطالعه نتایج بررسی هایی را كه در 30 سال قبل و مجموعا بر روی 475 هزار انسان انجام شده و در قالب مقالاتی آمده را آنالیز كرده و در آنها بر سه خصوصیت افراد خودشیفته یعنی حس قدرت تصمیم گیری برای دیگران، حس خود بزرگ بینی و لاف زدن و فیس و افاده و در نهایت حس محق دانستن خود تاكید شده است.

در این مطالعه بیشترین تفاوت در خصوصیات خودشیفتگی narcissism بین زنان و مردان در حس محق دانستن خود بود. بعد از آن دومین تفاوت عمده در حس قدرت تصمیم گیری برای دیگران بود كه این موجب میشود تمایل مردان به كسب قدرت بیش از زنان باشد. كمترین تفاوت كه تقریبا زنان و مردان در داشتن آن با هم تفاوتی نداشتند حس خودبینی و خودستایی بود.

مطالات گذشته نشان داده است كه تفاوت شخصیتی در بین افراد منجمله تفاوت در خودشیفتگی بیشتر مربوط به رفتارهای قالبی (خود را در قالب شخص دیگر قرار دادن) و انتظارهایی است كه افراد از خود دارند. بطور مثال اینكه زنان كمتر از مردان در پست های رهبری در جامعه حضور دارند بیشتر منشا گرفته از طرز تلقی و بینش آنها از زنانگی و رهبر بودن است.

همچنین بخوانید :   آلودگی هوا در صدر علل سكته مغزی قرار گرفت

افراد تمایل دارند تا نقش جنسیتی خود را از همان زمانی كه بچه و جوان هستند با دیگران كسانی كه الگوی خود میدانند كسب كنند و الگوی زنان در كودكی بیشتر زنانی بوده كه خصوصیات خود شیفتگی ذكر شده را نسبت به مردان كمتر دارا بوده اند و اگر هم زنی خصوصیات ذكر شده را از خود بروز دهد معمولا از طرف جامعه مورد انتقاد قرار میگیرد و به او نسبت هایی مانند خشن و خودمحور زده میشود.

متاسفانه وجود خودشیفتگی مانع بزرگی در برقراری یك رابطه پایدار بین افراد است و مسبب بسیاری از رفتارهای غیراخلاقی و خشونت ها هم هست. با این حال خودشیفتگی میتواند حس اعتماد به نفس، پایدار بودن از نظر احساسی و رهبریت را در یك فرد تقویت كند.

محققان اعتقاد دارند خودشیفتكی مشكلی هم برای فرد خودشیفته و هم برای جامعه اوست. فرد خود شیفته و نارسیسیست كه فكر میكند خیلی عالی است هیچ تلاشی برای بهتر كردن خود نمیكند و از طرف دیگر مردم خودشیفته تنها به خود فكر میكنند پس برای دیگران مفید نیستند و كمكی به جامعه نمیرسانند.

همین حالا مشورت کنید:
در صورتیکه این مقاله بیماری یا مشکل خاصی را شرح داده است میتوانید با نویسنده آن که بیشترین اطلاعات ارتوپدی در همین زمینه را دارد مشورت کنید.

همچنین بخوانید :   تكامل بشر همچنان ادامه دارد


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

5/5 (2 نظر)