نوبت دهی

آیا تلفن همراه ما را خنگ میكند

دكتر مهرداد منصوری

3503==============================

یك مطالعه جدید میگوید استفاده زیاد از تلفن های هوشمند موجب میشود تا افراد كمتر از فكر خود استفاده كنند. محققان میگویند استفاده كنندگان از تلفن های هوشمند بسیاری از اطلاعات را بر روی تلفن های خود دارند كه فكر میكنند میتوانند آنها را به خاطر بسپارند یا یاد بگیرند ولی نیازی به این كار ندارند و آنها را تنها بر روی تلفن خود نگهداری كرده و تلاشی برای یاد گرفتن آن نمیكنند.

محققین میزان استفاده از تلفن های موبایل هوشمند و روش تفكر آنها را در 660 نفر با دو طرز فكر متفاوت بررسی كردند. آنها كه براساس حس و غریزه خود تصمیم میگیرند و آنها كه برای رسیدن به یك تصمیم ابتدا تحلیل میكنند تا مسئله را حل كنند و سپس بر اساس آن تصمیم میگیرند. آنها در بررسی خود یافتند كه تصمیم گیرنده های حسی بیش از آنكه از فكر خود استفاده كنند از تلفن همراه خود كمك میگیرند.

این روند موجب میشود تا این افراد حتی كمتر از قوه تحلیل خود استفاده كنند و بتدریج مغز آنها تنبل میشود. نتایج تحقیق در مجله Computers in Human Behavior منتشر شده است.

محققین میگویند بسیاری از مردم دوست ندارند زیاد به مغزشان فشار بیاورند و این افراد به تلفن همراه خود بیشتر به عنوان ادامه ای از مغز خود نگاه میكنند. فرایندی كه میتوانند به كمك آن از فكر كردن زیاد راحت شوند تا تلفن آنها یاریشان كند. وقتی میتوان پاسخ هر چیز را با یك جستجوی سریع در گوگل یافت اصلا چرا باید آن را یاد گرفت، با خاطر سپرد یا در باره آن فكر كرد.

همچنین بخوانید :   ارتباط میگرن با بیماری های قلبی چیست

وابستگی ما به تلفن های همراهمان مرتبا در حال افزایش است و این دستگاه ها به اسم كمك به ما بتدریج در حال زدودن بسیاری از توانایی های ما هستند. محققان پیشنهاد میكنند روانشناسی تعامل افراد با موبایل باید بسیار بیش از قبل مد نظر باشد. پیش از آنكه یادمان برود زندگی قبلا بدون موبایل چگونه بوده است.

همین حالا مشورت کنید:
در صورتیکه این مقاله بیماری یا مشکل خاصی را شرح داده است میتوانید با نویسنده آن که بیشترین اطلاعات ارتوپدی در همین زمینه را دارد مشورت کنید.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

0/5 (0 نظر)