نوبت دهی

تشخیص اعتیاد با بررسی نفس فرد بجای آزمایش ادرار

دكتر مهرداد منصوری

3539==============================

محققان روش جدیدی را یافته اند كه به توسط آن میتوان بدون نیاز به آزمایش ادرار و تنها با كمك یك تست تنفسی اعتیاد فرد به بسیاری از مواد محرك و یا مخدر غیر قانونی را تشخیص داد. فعلا تشخیص مصرف این مواد معمولا از راه آزمایش ادرار و از راه جستجوی این مواد در ادرار فرد مشكوك به مصرف این مواد است.

در این روش جدید با استفاده از تكنیك chromatography-mass spectrometry میتوان اعتیاد به آمفتامین ها، متامفتامین ها، ماری جوانا، كوكائین و هروئین را تشخیص داد. با استفاده از این تكنیك قطرات بسیار ریز معلق در هوای بازدمی بیمار جمع آوری شده و مواد مخدری كه طریق عروق خونی ریه به درون آنها رفته جمع آوری و جستجو میشود.

محققان میگویند از این روش میتوان در تشخیص سریع اعتیاد به مواد مخدر در صحنه مثلا در حوادث رانندگی استفاده كرد.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

0/5 ( 0 نظر )