نوبت دهی

تاثیر مصرف شربت خرما در مبارزه با عفونت

دكتر مهرداد منصوری

3586==============================

محققان میگویند شربت گرفته شده از خرما خواص ضد باكتریایی دارد و میتواند با بسیاری از باكتری های بیماری زا مانند استافیلوكك طلایی و اشرشیا كولی و انتروكك و پسودومونا مقابله كند. برطبق مطالعه ای جدید كه نتایج آن در كنفرانس سالیانه انجمن میكروب شناسی در بیرمنگام ارائه شده تاثیر ضد باكتریایی شیره خرما بیشتر از عسل است كه از مدت ها قبل از این خصوصیت ان برای كمك به بهبود زخم های مقاوم به درمان استفاده میشده است.

محققان میگویند تركیبات فنولی موجود در خرما كه در شیره آن هم موجود است موجب این اثر ضد میكروبی است. آنها نشان داده اند كه وجود شیره خرما در محیط كشت میكروب های بیماری زا كه نام آنها ذكر شده میتواند در عرض شش ساعت رشد آنها را متوقف و مهار كند و این بیش از سرعت تاثیر عسل بر میكروب ها است.

محققان مگویند مصرف خرما یا شیره آن میتواند به علت داشتن خواص ضد باكتریایی تاثیرات مفیدی داشته باشد كه از این نظر هم ردیف یا حتی بهتر از عسل است.

همین حالا مشورت کنید:
در صورتیکه این مقاله بیماری یا مشکل خاصی را شرح داده است میتوانید با نویسنده آن که بیشترین اطلاعات ارتوپدی در همین زمینه را دارد مشورت کنید.

همچنین بخوانید :   تأثیر قرص‌های ضدبارداری در بروز افسردگی


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

0/5 (0 نظر)