نوبت دهی

چه زمانی بعد از شکستگی استخوان قوزک داخلی پا میتوانم راه بروم

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

 

 همسر من از ناحیه قوزک داخلی پای چپ دچار شکستگی باز شده است و در همان ناحیه عمل گرافت پوست را انجام داده است ضمنا شایان ذکر است که در ناحیه قوزک پین به کار برده اند دکتر معالچ وی متذکر گردیده است در صورتی که استخوان سازی انجام نگردد می بایستی پودر استخوان بریزند حال با توجه به این که ۲ ماه از این حادثه گذشته است چه مدت زمان می برد تا وی بتوان راه برود و چه اقداماتی باید انجام داد.

شکستگی های باز قوزک در ناحیه مچ پا معمولا نیاز به عمل جراحی دارند. در این جراحی بافت های مرده و اجسام خارجی از محل زخم خارج شده و زخم شسته میشود. سپس محل شکستگی به توسط پیچ یا پین فیکس و بیحرکت میشود. احتمال دیرجوش خوردن و عفونت در شکستگی های باز بیش از شکستگی های بسته است. شکستگی های مچ پا هم از این قانون مستثنی نیستند با این حال این شکستگی ها معمولا جوش خورده و نیازی به اعمال جراحی دیگر پیدا نمیکنند.

در صورت جوش نخوردن شکستگی ممکن است نیاز به پیوند استخوان وجود داشته باشند.

بیمار بلافاصله بعد از جراحی میتواند راه برود البته با کمک عصا و بدون اینکه پا را بر روی زمین فشار دهد. تنها زمانی میتوان بدون کمک عصا پا را کاملا بر زمین گذاشته و فشار وزن را بر آن وارد کرد که شکستگی بطور کامل جوش خورده باشد. جوش خوردن شکستگی معمولا ۸-۶ هفته طول میکشد و به توسط رادیوگرافی از مچ پا تشخیص داده میشود. بعد از اینکه پزشک تشخیص داد که شکستگی جوش خورده است به بیمار اجاره میدهد تا بدون عصا راه برود.