نوبت دهی

بسیاری از سیگاری ها مصرف چند عدد سیگار را زیاد مهم نمیدانند

دكتر مهرداد منصوری

3627==============================

محققان فرانسوی در كنفرانس سرطان ریه كه اخیرا در ژنو برگزار شده است اعلام كرده اند كه علیرغم ده ها مبارزه اجتماعی برعلیه سیگار هنوز هم تعداد زیادی از سیگاری ها فكر میكنند روزی چند نخ سیگار تاثیر زیادی بر سلامتی آنها ندارد. آنها میگویند مبارزه بر علیه سیگار هنوز راه زیادی در پیش دارد.

محققین بیش از 1600 فرانسوی با سن 73-40 سال كه سابقه ای از سرطان نداشتند و 481 نفر از آنها قبلا سیگار میكشیده اند و 330 نفر هنوز در حال استفاده از سیگار بودند ( بطور متوسط حدود 14 نخ سیگار در روز) را تحت مطالعه قرار دادند.

حدود 34 درصد از افراد مورد مطالعه فكر میكردند مصرف سیگار تا حدود روزی ده عدد ارتباطی با بروز سرطان ریه ندارد و این بسیار خطرناك است چون این افراد فكر میكردند مصرف تعداد كم سیگار احتمال و ریسك بروز سرطان ریه در آنها را افزایش نمیدهد. در این مطالعه تنها نیمی از افراد پاسخ دادند كه هر تعداد سیگار میتواند ریسك سرطان ریه را بالا ببرد.

این مطالعه نشان داد كه تنها نیمی از سیگاری ها فكر میكردند احتمال سرطان ریه در آنها بیشتر از افراد دیگر است و تنها 40 درصد میدانستند كه افزایش احتمال سرطان ریه در آنها حتی با ترك سیگار كم نمیشود. محققان میگویند خیلی از مردم میدانند سیگار برای سلامتی مضر است ولی به این باور نرسیده اند كه سیگار برای خود آنها هم ضرر دارد.

همچنین بخوانید :   چیزهایی كه باید در مورد تلفن نوجوانان خود بدانید

ریسك افزایش سرطان با مصرف سیگار ارتباط مستقیمی با میزان و مدت مصرف آن دارد و تاثیرات مضر سیگار حتی با مصرف یك نخ در روز هم وجود دارد.

همین حالا مشورت کنید:
در صورتیکه این مقاله بیماری یا مشکل خاصی را شرح داده است میتوانید با نویسنده آن که بیشترین اطلاعات ارتوپدی در همین زمینه را دارد مشورت کنید.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

2.3/5 (3 نظر)