نوبت دهی

یك تست شنوایی برای اندازه گیری فشار مغز

دكتر مهرداد منصوری

3680==============================

یكی از سنجش هایی كه پزشكان در بعضی بیماری ها نیاز به انجام آن دارند اندازه گیری فشار داخل مغز است. مشكلاتی مانند تومورهای مغزی یا ضربات وارده به مغز میتوانند موجب افزایش فشار آن شده كه سبب بروز اختلالاتی مانند سردرد شدید و دوبینی میشود.

در صورتیكه نیاز به اندازه گیری ممتد فشار دورن مغزی باشد این كار معمولا با سوراخ كرده جمجمه و سپس وارد كردن دستگاه اندازه گیری به درون مغز صورت میگیرد. اینك محققینی در بیمارستان كودكان بوستون راه بسیار ساده تری برای این كار یافته اند.

در این روش كه Distortion Product Otoacoustic Emission نامیده شده و نوعی تست سنجش شنوایی است دو تون صدا با فركانس متفاوت به درون كانال گوش ارسال میشود و سپس با آنالیز داده ها میتوان بطور غیر مستقیم فشار مغزی را اندازه گیری كرد. محققین در حال توسعه این روش هستند تا با كمك آن بتوانند بدون توسل به روش های پیچیده و تهاجمی فشار درون مغز را اندازه گیری كنند.

همین حالا مشورت کنید:
در صورتیکه این مقاله بیماری یا مشکل خاصی را شرح داده است میتوانید با نویسنده آن که بیشترین اطلاعات ارتوپدی در همین زمینه را دارد مشورت کنید.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

همچنین بخوانید :   موبایل ها موجب بروز درد بخصوص در افراد با قطع عضو میشوند

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

1/5 (1 نظر)