نوبت دهی

تاثیر كم خوابی بر تحمل درد چیست

دكتر مهرداد منصوری

3694==============================

یك بررسی جدید به توسط محققین نروژی نشان داده است كه در كسانی كه دچار مشكلات خواب از جمله كم خوابی هستند آستانه تحمل به درد پایین آمده و این افراد درد بیشتری را در بدن خود احساس میكنند. نتایج این بررسی در مجله PAIN منتشر شده است. حداكثر میزان عدم تحمل به درد بیشتر در كسانی دیده میشود كه همزمان دچار كم خوابی و دردهای مزمن هستند.

در این مطالعه كه بر روی بیش از ده هزار نفر انجام شده است محققین میزان تحمل و یا حساسیت به درد را با فرو بردن دست شركت كنندگان در آب سرد و اندازه گیری مدت زمانی كه فرد میتواند درد ناشی از سرما را تحمل كرده و دست خود را زیر آب نگه دارد بررسی كردند.مدت خواب افراد و زمان لازم برای شروع به خواب رفتن در افراد هم مورد بررسی قرار گرفت.

مطالعه نشان داد كه افراد به طور متوسط میتوانستند دست خود را به مدت 106 ثانیه زیر آب سرد نگه دارند. 31 درصد از افراد تحمل به درد كمتری داشتند و دست خود را زودتر از آب بیورن كشیدند در حالیكه این میزان در افرادی كه دچار كم خوابی بودند با افزایش 11 درصدی به 42 درصد رسید.

همچنین بخوانید :   درمانی جدید برای سرطان پروستات

این مطالعه همچنین نشان داد كه شدت كم خوابی و تعداد شب های كم خوابی هم در آستانه تحمل به درد تاثیر گذار است. همچنین در كسانی كه به عللی دچار دردهای مزمن بودند و كم خوابی هم داشتند آستانه تحمل به درد كاهش پیدا كرده بود.

همین حالا مشورت کنید:
در صورتیکه این مقاله بیماری یا مشکل خاصی را شرح داده است میتوانید با نویسنده آن که بیشترین اطلاعات ارتوپدی در همین زمینه را دارد مشورت کنید.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

0/5 (0 نظر)