نوبت دهی

ارتباط بدخوابی و سكته قلبی و مغزی

دكتر مهرداد منصوری

3800==============================

بد خوابی فقط موجب بدحالی و بداخلاقی در صبح روز بعد نمیشود. یك مطالعه جدید نشان داده است كه بیخوابی میتواند ریسك بروز سكته قلبی و مغزی را هم افزایش دهد. مطالعات قبل نشان داده است كه بیخوابی نه تنها میتواند موجب افزایش دردهای مزمن و منتشر در بدن شود بلكه در افراد كم خواب احتمال بروز زوال عقل در سنین بالا بیشتر است.

این مطالعه در روسیه و بر روی 657 مرد 64-25 ساله انجام شده كه در آنها سابقه ای از دیابت با سكته قلبی و مغزی در قبل وجود نداشته است. میزان بدخوابی در آنها و همچنین بروز سكته قبلی و مغزی در 14 سال بعد از شروع مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. مطالعه نشان داد كه در مردانی كه بدخوابی داشتند احتمال بروز سكته قلبی 2.6-2 برابر و احتمال سكته مغزی 4-1.5 برابر افرادی بود كه خواب مناسبی را تجربه كرده بودند.

در افرادی كه بدخوابی داشتند سكته قلبی و مغزی در آنها كه همسرشان را از دست داده بودند، آنها كه كار بدنی سخت داشتند و در آنها كه سطح تحصیلات كمتری داشتند بیشتر بود.

بنیاد ملی خواب National Sleep Foundation به همه افراد 64-18 سال توصیه میكند شبی 9-7 ساعت بخوابند. البته خواب مورد نیاز افراد با سن بیش از 65 سال حدود 8-7 ساعت است.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

0/5 ( 0 نظر )