نوبت دهی

یك نانوربات كه در جریان خون حركت كرده و دارو را حمل میكند

دكتر مهرداد منصوری

3825==============================

محققان در انستیتوی تكنولوژی لوزان در سویس نوعی شناگر نانوی میكروسكوپی درست كرده اند كه میتواند درون خون و دیگر مایعات بدن حركت كند. این شناگر نانو از سه زنجیره مولكولی درست شده است.

یك از آنها نوعی پلیمر و دو تای دیگر نانو وایرهایی هستند كه میتوانند تحت تاثیر یك میدان مغناطیسی خارجی در مسیر خاصی حركت كنند. به این طریق و با تغییر در جهت میدان مغناطیسی میتوان مسیر شنای این نانو ربات را كنترل كرد.

محققان امیداورند با سوار كردن داروهای خاص بر روی این ربات های نانو بتوانند آنها را به محل های خاص مثلا به درون تومورها فرستاده و محموله آنها را در جای مورد نظر آزاد كنند.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

0/5 ( 0 نظر )