نوبت دهی

آیا داروهای ضد كلسترول بر رفتار تهاجمی تاثیر میگذارند

دكتر مهرداد منصوری

3846==============================

یك مطالعه جدید نشان داده است كه مصرف داروهای ضد كلسترول میتواند بر روی رفتار تهاجمی فرد استفاده كننده تاثیرگذار باشد. این دسته از داروها را استاتین ها مینامد مانند آتورواستاتین یا سیم واستاتین. اینها از جمله پر مصرف ترین داروها در كل جهان هستند.

بررسی ذكر شده نشان داده است كه مصرف استاتین ها در مردها موجب كاهش حس و خلق و خوی تهاجمی در آنها میشود و در زنها اثر معكوس داشته و رفتارهای تهاجمی را افزایش میدهد. نتایج این تحقیق در شماره ماه ژوئیه 2015 مجله PLOS ONE منتشر شده است.

این مطالعه بر روی یك هزار نفر زن و مرد و به مدت شش ماه انجام شد. مطالعات قبل نشان داده است كه میزان كم كلسترول در خون موجب افزایش رفتار تهاجمی میشود. استاتین ها میتوانند نه تنها بر روی كلسترول خون بلكه بر روی تستوسترون و سروتونین هم تاثیر بگذارند و این عوامل میتوانند خلق و خوی افراد را تغییر دهند.

محققان اضافه میكنند كه گرچه مصرف داروهای ضد كلسترول موجب تغییراتی در رفتارهای پرخاشگرانه در افراد میشود ولی این تغییرات كم است.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

0/5 ( 0 نظر )
همچنین بخوانید :   آیا فكر میكنید آب قلیان جلوی سموم آن را میگیرد. دوباره فكر كنید