نوبت دهی

آیا بچه های فقیر مغز كوچكتری دارند

دكتر مهرداد منصوری

3906=====================================

یك بررسی جدید كه با استفاده از ام آر آی و بر روی مغز كودكان انجام شده نشان داده است كه فقر مالی میتواند موجب تغییرات ساختاری در مغز آنها شده بطوریكه بر روی پیشرفت تحصیلی آنها تاثیر میگذارد. این تحقیق كه نتایج آن در مجله JAMA Pediatrics منتشر شده نشان میدهد كه اختلاف در سطح مالی بچه ها میتواند موجب تغییری 20 درصدی در عملكرد مغز آنها شود.

این تحقیق با بررسی ام آر آی 389 فرد با سن 22-4 سال و همچنین مقایسه این بررسی ها با وضعیت اجتماعی و اقتصادی آنها صورت گرفته است. در كنار این وضعیت تحصیلی و كاركرد سیستم عقلی این افراد هم مورد سنجش قرار گرفت. بررسی نشان داد كه در بچه هایی كه زندگی مالی آنها زیر خط فقر قرار دارد حجم ماده خاكستری مغز 10-8 درصد زیر میزان نرمال و طبیعی است. سنجش تحصیلی هم نشان داده است كه در این بچه ها عملكرد تحصیلی 7-4 درصد پایینتر از طبیعی است.

محققان میگویند وضعیت مالی و سطح اجتماعی و اقتصادی كه كودكان در آن زندگی میكنند میتواند بطور معنی داری بر رشد مغز آنهان تاثیر گذار باشد و بهبود محیطی كه كودكان در آن زندگی میكنند میتواند بر روی عملكر مغز و پیشرفت تحصیلی آنها موثر باشد.

همچنین بخوانید :   چطور زیاد تلویزیون نگاه كردن میتواند شما را به كشتن دهد

گرچه بسیاری از دانشمندان و محققان برجسته دنیا از قشر كم توان جامعه به لحاظ مالی بوده اند ولی این افراد جزو استثناء ها محسوب میشوند و بررسی محققین شامل كل جامعه و تاثیری است كه فقر مالی میتواند بر همگی بچه ها داشته باشد.

همین حالا مشورت کنید:
در صورتیکه این مقاله بیماری یا مشکل خاصی را شرح داده است میتوانید با نویسنده آن که بیشترین اطلاعات ارتوپدی در همین زمینه را دارد مشورت کنید.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

0/5 (0 نظر)