نوبت دهی

ارتباط تكاملی بین غذا و اسیدیته معده چیست

دكتر مهرداد منصوری

3940=====================================

یك بررسی بر روی سطح اسید معده در پرندگان و پستانداران نشان داده است كه میزان بالای اسید در معده این جانداران نه به منظور هضم مواد غذایی كه برای كمك به آنها برای دفاع در مقابل سموم غذایی ایجاد شده است.

محققان دانشگاه واشنگتن و كلرادو با مطالعه منابع موجود سطح اسیدیته معده 68 گونه از پرندگان و پستانداران را بدست آوردند و سپس با مطالعه نوع تغذیه این موجودات سعی كردند تا ارتباط بین مواد غذایی مصرف شده به توسط آنها و سطح اسید معده آنان را بدست آورند.

مطالعات نشان داد كه در لاشخورها و آنهایی كه غذاهایی میخورند كه احتمال آلودگی میكروبی بیشتری دارند سطح اسید معده بیشتر است. محققان فكر میكنند این اسید مانند یك فیلتر عمل میكند و مشخص میكند كه كدام میكروب ها میتوانند از این سد عبور كرده و به روده برسند و كدامیك نمیتوانند.

مطالعات نشان داد كه معده انسان ها هم یكی از بالاترین سطوح اسیدیته را در بین حانداران دارد.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

0/5 ( 0 نظر )
همچنین بخوانید :   مصرف استاتین ممكن است به بچه های با كلسترول بالا كمك كند