نوبت دهی

آیا سخن سیاستمداران با صدای بم تاثیرگذارتر است

دكتر مهرداد منصوری

3955=====================================

یك مطالعه جدید نشان داده است كه مردم به سیاستمدارانی كه صدای بم و مردانه تری دارند بیشتر اعتماد دراند چون در صدای آنها قدرت و توانایی را احساس میكنند. محققان دانشگاه های میامی و دوك میگویند این جذبه صدای بم ممكن است ریشه در غرایز مرد غاری caveman instincts داشته باشد. این غرایز موجب میشد تا انسان اولیه كسی را برای رهبری گروه انتخاب كند كه قدرت بدنی بیشتر داشته باشد و تجربه و عقل در این انتخاب نقش ضعیف تری داشت.

محققان در بررسی بر روی 800 فرد بالغ برای آنها صدای هایی از تعدادی كاندیدای سیاسی كه قصد انتخاب شدن داشتند را پخش نموده و با كمك یك نرم افزار كامپیوتری زیر و بمی صدا را كم و زیاد كردند. سپس یك انتخابات مجازی را در بین این كاندیدا ها برگزار نمودند. بررسی نشان داد كه صداهای بم تر 76-60 درصد رای ها را مال خود كرد. نتایج این مطالعه در شماره ماه آگوست 2015 مجله PLOS ONE منتشر شده است.

بررسی ها نشان داد كه مردم صدای بم را حتی در كاندیداهای زن هم بیشتر میپسندند. محققان میگویند اینكه بدانیم چه عواملی بصورت ناخودآگاه در نحوه قضاوت ما تاثیر میگذارند از این جهت مهم است كه میتوانیم با استفاده از آن مانع از قضاوت یا تصمیم نادرست شویم.

همچنین بخوانید :   بیشتر آب بنوش تا لاغرتر بمانی

همین حالا مشورت کنید:
در صورتیکه این مقاله بیماری یا مشکل خاصی را شرح داده است میتوانید با نویسنده آن که بیشترین اطلاعات ارتوپدی در همین زمینه را دارد مشورت کنید.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

0/5 (0 نظر)