نوبت دهی

تاثیر اعتقادات مذهبی بر بیماران سرطانی چیست

دكتر مهرداد منصوری

3956=====================================

محققان میگویند اعتقادات مذهبی میتواند هم بر سلامت جسمی و هم بر سلامت روحی مبتلایان به سرطان تاثیر مثبت داشته باشد. آنها تمام مطالعاتی كه قبلا در این زمینه و جمعا بر روی بیش از 44 هزار تن صورت گرفته بود را مورد بررسی قرار داده و نتایج ان را در شماره ماه آگوست 2015 مجله Cancer منتشر كردند.

بررسی ها نشان داد كه در بیمارانی كه گرایش بیشتری به مذهب دارند علائم و مشكلات سرطان كمتر بوده و توانایی آنها به انجام كارهای روزانه بیشتر است. محققان میگویند تاثیر مذهب در آن دسته از بیماران كه به جنبه های روحانی آن عقیده قلبی دارند و برای زندگی معنی خاصی قائلند و خود را متصل به نیروی برتر خداوند میدانند بیشتر است.

مطالعات نشان داد كه در این بیماران اضطراب و افسردگی به درجات كمتری دیده میشود و این تاثیر هم از جانب اعتقادات قلبی فرد به جنبه های روحانی مذهب است و هم بودن در گردهمایی ها و مراسم مذهبی میتواند بر روحیه این افراد تاثیر مثبتی را برجای بگذارد.

همچنین مشخص شد كه در آنهایی كه خدا را منشا نیكی و خوبی ها میدانند و احساس میكنند میتوانند با او در ارتباط بوده و از او كمك بگیرند هم وضعیت سلامت روحی و هم سلامت جسمی در درجات بهتری قرار میگیرد و آنها كه عقیده دارند هر آنچه كه پیش آمده مقدر خداوند بوده و حكمتی در آن است و زندگی و مرگ را در یك مسیر مشترك میبینند بهتر با بیماری خود كنار میایند.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

0/5 ( 0 نظر )