نوبت دهی

آیا مردان با عضلات كمتر خشن ترند

دكتر مهرداد منصوری

3989=====================================

یك مطالعه جدید نشان داده است مردانی كه احساس میكنند بدن آنها به اندازه كافی عضلانی نیست و خصوصیات مردانه ندارد بیشتر از دیگر مردان رفتارهای پرخطر دارند و خشن ترند.

محققان با بررسی 600 مرد با سن 50-18 سال دو مطالعه را بر روی آنها انجام داند. اینكه آنها بدن خود را چگونه میبینند و تا چه حد فكرمیكنند خصوصیات یك بدن مردانه را دارا میباشد و دیگر اینكه تا چه اندازه دست به رفتارهای پرخطر و خشونت بار میزنند. این بررسی بصورت آنلاین و ناشناس بوده است.

این بررسی نشان داد كه در آن دسته از مردان كه فكر میكنند بدن كمتر مردانه ای دارند، ضعیف ترند یا به حد كافی عضلانی نیستند و اینكه دیگران هم آنها را اینگونه تصور میكنند بیش از دیگر مردان مرتكب به رفتارهای خشونت بار همراه با تعرض به حقوق مردم و آسیب بدنی به دیگران میشوند. از طرف دیگر مردانی كه فكر میكردند بدن زیاد قوی و عضلانی ندارند ولی اهمیتی به آن نمیدادند كمتر دچار رفتارهای پرخطر و خشونت بار میشدند.

این مطالعه در مركز كنترل و پیشگیری از بیماری ها در ایالات متحده انجام شده و نتایج آن در شماره ماه اوت 2015 مجله Injury Prevention منتشر شده است.

همچنین بخوانید :   چراغ چشمك زن و یا زرد تاثیری در عابران پیاده ندارند

همین حالا مشورت کنید:
در صورتیکه این مقاله بیماری یا مشکل خاصی را شرح داده است میتوانید با نویسنده آن که بیشترین اطلاعات ارتوپدی در همین زمینه را دارد مشورت کنید.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

0/5 (0 نظر)