نوبت دهی

آیا مردان با عضلات كمتر خشن ترند

دكتر مهرداد منصوری

3989=====================================

یك مطالعه جدید نشان داده است مردانی كه احساس میكنند بدن آنها به اندازه كافی عضلانی نیست و خصوصیات مردانه ندارد بیشتر از دیگر مردان رفتارهای پرخطر دارند و خشن ترند.

محققان با بررسی 600 مرد با سن 50-18 سال دو مطالعه را بر روی آنها انجام داند. اینكه آنها بدن خود را چگونه میبینند و تا چه حد فكرمیكنند خصوصیات یك بدن مردانه را دارا میباشد و دیگر اینكه تا چه اندازه دست به رفتارهای پرخطر و خشونت بار میزنند. این بررسی بصورت آنلاین و ناشناس بوده است.

این بررسی نشان داد كه در آن دسته از مردان كه فكر میكنند بدن كمتر مردانه ای دارند، ضعیف ترند یا به حد كافی عضلانی نیستند و اینكه دیگران هم آنها را اینگونه تصور میكنند بیش از دیگر مردان مرتكب به رفتارهای خشونت بار همراه با تعرض به حقوق مردم و آسیب بدنی به دیگران میشوند. از طرف دیگر مردانی كه فكر میكردند بدن زیاد قوی و عضلانی ندارند ولی اهمیتی به آن نمیدادند كمتر دچار رفتارهای پرخطر و خشونت بار میشدند.

این مطالعه در مركز كنترل و پیشگیری از بیماری ها در ایالات متحده انجام شده و نتایج آن در شماره ماه اوت 2015 مجله Injury Prevention منتشر شده است.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

0/5 ( 0 نظر )