نوبت دهی

یك كپسول كوچك برای اندازه گیری پی اچ دستگاه گوارش

دكتر مهرداد منصوری

3990=====================================

از مدت ها قبل استفاده از كپسول های خوراكی كه حاوی دستگاه های الكترونیك هستند شروع شده است. نمونه آن استفاده از دوربین هایی است كه درون كپسول های خوراكی قرار میدهند و با كمك آن میتوان درون دستگاه گوارش را دید ولی آیا نمیتوان دیگر بررسی های دستگاه گوارش را هم با كمك این كپسول ها انجام داد. محققان به این پرسش پاسخ مثبت میدهند.

آنها توانسته اند تا با كمك این كپسول ها میزان اسیدیته درون روده ها را بطور دقیق اندازه گیری كنند. كپسول بعد از خورده شدن توسط بیمار و طی تمامی مسیر دستگاه گوارش میزان پی اچ و اسیدیته درون آن را در تمام طول آن اندازه گیری و ثبت میكند. محققین با كمك این اندازه گیری میتوانند برآورد بهتری از كاركرد دستگاه گوارش داشته و بیماری های آن را بهتر و دقیقتر تشخیص بدهند.

همین حالا مشورت کنید:
در صورتیکه این مقاله بیماری یا مشکل خاصی را شرح داده است میتوانید با نویسنده آن که بیشترین اطلاعات ارتوپدی در همین زمینه را دارد مشورت کنید.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

0/5 (0 نظر)
همچنین بخوانید :   تشخیص زودرس سرطان پوست با یك دوربین قوی