نوبت دهی

ارتباط سكته مغزی و سطح مونواكسید كربن در هوای بازدمی

دكتر مهرداد منصوری

4067

یك مطالعه جدید نشان داده است كه در افرادی كه در هوای بازدمی آنها مقادیر بیشتری از گاز مونواكسید كربن وجود دارد احتمال وقوع سكته مغزی بیشتر است. مطالعات قبلی ارتباط مونواكسید در هوای بازدمی و بیماری های قلبی را هم نشان داده است.

این مطالعه در بیمارستان Brigham and Women در بوستون و بر روی بیش از 3300 فرد سالم بدون سابقه سكته مغزی صورت گرفته است. میزان مونواكسید كربن در هوای بازدمی همه این افراد بررسی شده و همه آنها به مدت 13 سال تحت بررسی و پیگیری قرار گرفتند.

بررسی نشان داد كه در آنهایی كه مونواكسید كربن در هوای بازدمی كمتری داشتند احتمال سكته مغزی حدود 97 درصد كمتر از آنهایی بود كه مونواكسید كربن بالایی در هوای بازدمی آنها وجود داشت.

اسكن مغزی در دو هزار تن از این افراد نشان داد كه در آنهایی كه بالاترین میزان مونواكسید كربن در هوای بازدمی داشتند حجم مغز كاهش پیدا كرده بود.

همین حالا مشورت کنید:
در صورتیکه این مقاله بیماری یا مشکل خاصی را شرح داده است میتوانید با نویسنده آن که بیشترین اطلاعات ارتوپدی در همین زمینه را دارد مشورت کنید.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

همچنین بخوانید :   افزایش احتمال سرطان معده با مصرف داروهای ضد اسید
0/5 (0 نظر)