نوبت دهی

درمان بیش فعالی با یك دستگاه الكترونیك و بدون كمك دارو

دكتر مهرداد منصوری

4078

در اروپا اولین دستگاهی كه میتواند بیش فعالی یا ADHD را بدون استفاده از دارو و به كمك یك وسیله الكترونیكی درمان كند مورد تایید مسئولین قرار گرفته تا در مراكز پزشكی استفاده شود. این دستگاه كه از طرف شركت NeuroSigma ارائه شده و Monarch eTNS system نامیده میشود اثر خود را از راه تحریك الكتریكی عصب سه قلو یا تری ژمینال اعمال میكند.

از این دستگاه در حال حاضر در اروپا برای كنترل افسردگی و صرع استفاده میشود ولی استفاده از آن در ایالات متحده هنوز در مراحل تحقیقاتی است.

بیش فعالی یا attention deficit hyperactivity disorder نوعی بیماری نورولوژیك است كه بیشتر در كودكان موجب كاهش تمركز از یك طرف و افزایش فعالیت و تحرك بدنی از طرف دیگر میشود. در یكی دو دهه اخیر بسیاری از كودكان كه بخصوص به علت كاهش تمركز دچار افت تحصیلی میشود با همین تشخیص تحت درمان متخصصین اعصاب قرار میگیرند.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

0/5 ( 0 نظر )