نوبت دهی

تاثیر حشره كش های كشاورزی بر تنفس بچه ها چیست؟

دكتر مهرداد منصوری

4117 یك مطالعه جدید نشان داده است كه حشره كش هایی كه در كشاورزی استفاده میشوند میتوانند بر ریه بچه ها اثر سوء داشته باشد. مطالعات قبلی اثرات مضر سموم ارگانوفسفره كشاورزی را بر روی سیستم عصبی كارگران بالغ بخش كشاورزی نشان داده است. اینك مطالعه جدید بر روی بچه هایی انجام شده كه در منازل روستایی اطراف زمین های كشاورزی، جایی كه سموم ارگانوفسفره استفاده شده است، زندگی میكرده اند.

در این مطالعه محققین دانشگاه بركلی میزان غلظت سموم ارگانوفسفره را در ادرار 279 بچه با سن 6 ماه تا 5 سال را در یك منطقه كشاورزی در دره سالیناس كالیفرنیا بررسی كردند. كاركرد ریه همه این بچه ها تحت بررسی قرار گرفت و توانایی بازدمی آنها اندازه گیری شد.

بررسی نشان داد كه افزایش میزان سموم ارگانوفسفره در خون این بچه ها توان تنفسی آنها را كاهش میدهد. این شبیه همان اثری است كه سیگار كشیدن مادر میتواند بر روی ریه فرزند او بجای بگذارد. هرچه میزان تماس بچه با این حشره كش ها بیشتر شود آسیب ریوی ایجاد شده هم بیشتر میگردد. مطالعات قبل نشان داده است كه آلودگی هوا، دود ناشی از آشپزی درون خانه و دود سیگار و قلیان هم میتواند موجب آسیب های مشابه در ریه كودكان شود.

همچنین بخوانید :   استفاده از میكروب ها برای درمان دیابت

همین حالا مشورت کنید:
در صورتیکه این مقاله بیماری یا مشکل خاصی را شرح داده است میتوانید با نویسنده آن که بیشترین اطلاعات ارتوپدی در همین زمینه را دارد مشورت کنید.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

0/5 (0 نظر)