نوبت دهی

تاثیر افسردگی والدین بر كارآیی تحصیلی فرزندان

دكتر مهرداد منصوری

4150

 

یك مطالعه جدید نشان داده كه افسردگی والدین میتواند بر روی موفقیت های تحصیلی فرزندان آنها تاثیر مخربی داشته باشد. این مطالعه نشان میدهد كه كارآیی تحصیلی محصلین در سال آخر دبیرستان تحت تاثیر مستقیم وضعیت روحی والدین است و در آنهایی كه والدین افسرده دارند افت تحصیلی آشكار است.

محققان میگویند افسردگی والدین میتواند موجب بروز استرس در فرزندان شود و این استرس كارآیی تحصیلی آنها را كم میكند. افسردگی یك بیماری فردی نیست بلكه اجتماعی است و میتواند وابستگان شما را نیز تحت تاثیر قرار دهد. از طرف دیگر والدین افسرده نمیتوانند مراقبت های لازم را از فرزندشان انجام دهند. این هم در مورد نیازهای جسمی و هم روحی صادق است.

نتایج این تحقیق كه بر روی بیش از یك میلیون از كودكان سوئدی صورت گرفته در شماره فوریه 2016 مجله JAMA Psychiatry منتشر شده است. این تحقیق نشان داده كه افسردگی مادر تاثیری بیش از پسران در دخترانشان دارد.

همین حالا مشورت کنید:
در صورتیکه این مقاله بیماری یا مشکل خاصی را شرح داده است میتوانید با نویسنده آن که بیشترین اطلاعات ارتوپدی در همین زمینه را دارد مشورت کنید.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

0/5 (0 نظر)
همچنین بخوانید :   تاثیر باكتری های روده در آسم كودكان