نوبت دهی

اسلحه الكتریكی كه با قلب قربانی هماهنگ می‌شود

دكتر مهرداد منصوری

4355 در بسیاری از كشورهای نیروهای پلیس از نوعی اسلحه به نام شوكر یا تیزر استفاده می‌كنند. این اسلحه سیمی را به‌طرف فرد مورد نظر پرتاب می‌كند. سیم به پوست وی متصل می‌شود. سپس جریان الكتریكی با ولتاژ بسیار بالا از اسلحه و از طریق سیم به بدن قربانی فرستاده می‌شود. این جریان قوی الكتریسیته فرد را موقتاً فلج می‌كند.

شوك قوی الكتریكی می‌تواند در بیماران مبتلا به مشكلات قلبی بسیار خطرناك بوده و جان وی را به خطر بیندازد درحالی‌كه هدف پلیس در استفاده از دستگاه تیزر فقط از كار انداختن موقتی فرد است.

برای حل این مشكل محققان از طریق همان سیمی كه بین اسلحه و فرد قرار می‌گیرد امواج قلبی او را ثبت و تحلیل كرده و شوك الكتریكی را به طریقی به بدن او ارسال می‌كنند كه موجب خطر جانی نگردد.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

0/5 ( 0 نظر )