نوبت دهی

چطور درد كهنه ام از بین رفت و تونستم تمام كارای خونه رو تنهایی انجام بدم - مفصل مصنوعی ران

جراحی تعویض مفصل ران میتواند یک زندگی تاره را به شما هدیه دهد.

این فیلم توصیف کسی است که در مورد خودش میگوید و وضعیتش قبل و بعداز جراحی

او میگوید: از چارده پونزده سالگی دیدم این پام درد میکنه. تا وقتی یک طرف بدنم یه ور شد. نمیتونستم کار کنم. نمیتونستم خونه داری کنم. سه سانت هم پام کوتاه تر شده بود. راه رفتن برام خیلی مشکل شده بود. نمیتونستم جایی مهمونی برم. بعد گفتن شما باید عمل بشی. بعد عمل یواش یواش بلند شدم و …

نمیدونست چکار کنه و دکتر منصوری به ایشان پیشنهاد جراحی تعویض مفصل لگن داد. از مریضایی که عمل کرده بودن شنیده بود میشه به دکتر اعتماد کرد.

بعد عمل فهمید اشتباه نکرده. درد پاش خوب شد. دیگه یه وری نبود. کوتاهی پاش خوب شد. میتونست مث یه خانوم راه بره.

همین حالا مشورت کنید:
در صورتیکه این مقاله بیماری یا مشکل خاصی را شرح داده است میتوانید با نویسنده آن که بیشترین اطلاعات ارتوپدی در همین زمینه را دارد مشورت کنید.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

4.7/5 (3 نظر)
همچنین بخوانید :   چطور تو بهترین شرایط عمل كردم - تعویض مفصل لگن