نوبت دهی

ارتباط مصرف حشیش و بروز پوكی استخوان چیست

دكتر مهرداد منصوری

4448 یك مطالعه جدید نشان داده كه مصرف زیاد و منظم حشیش یا ماری‌جوانا می‌تواند موجب بروز پوكی استخوان و درنتیجه افزایش احتمال شكستگی شود. متأسفانه مصرف این ماده در سال‌های اخیر در بین جوانان رواج بیشتری پیداكرده و در بعضی كشورها استفاده آن قانونی شده است. به‌طور مثال نیمی از ایالات امریكا مصرف ماری‌جوانا قانونی اعلام شده است.

حالا محققان دانشگاه ادینبورو بامطالعه 284 فرد و بررسی تراكم استخوان آن‌ها متوجه شدند كه در آن‌هایی كه زیاد از حشیش استفاده می‌كنند (منظور محققان از زیاد استفاده بیش از پنج هزار بار در طول عمر است) تراكم استخوان به‌طور متوسط به میزان پنج درصد كاهش پیدا می‌كند.

محققان با بررسی بیشتر متوجه شدند كه در افرادی كه حشیش مصرف می‌كنند كل توده بدنی كمتر است و این‌ها بیشتر افراد متوسط تا لاغراندامی هستند. آن‌ها معتقدند همین كاهش كل توده بدنی می‌تواند با كاهش توده استخوانی مرتبط باشد.

همین حالا مشورت کنید:
در صورتیکه این مقاله بیماری یا مشکل خاصی را شرح داده است میتوانید با نویسنده آن که بیشترین اطلاعات ارتوپدی در همین زمینه را دارد مشورت کنید.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

4.5/5 (2 نظر)

همچنین بخوانید :   استاتین میتواند احتمال لخته شدن خون بعد از جراحی تعویض مفصل را كم كند