نوبت دهی

تاثیر جنسیت نوزاد بر ایمنی مادر

دكتر مهرداد منصوری

4556 مطالعه یك تیم از محققان دانشگاه اوهایو نشان داده كه بین جنسیت جنین و سطح ایمنی بدن مادر او ارتباط وجود دارد. مطالعات قبلی نشان داده كه بسته به جنسیت جنین، فشار خون و سطح هورمون كورتیزول خون مادر تغییر میكند. در مطالعه جدید محققین 80 زن را در مراحل مختلف بارداری بررسی كرده و سلول های ایمنی آنها را در برابر باكتری ها قرار دادند و واكنش آنها را مطالعه كردند. نتایج این مطالعه در مجله Brain, Behavior, and Immunity منتشر شده است.

در این مطالعه محققین سطح سیتوكین ها را هم در خون مادران باردار و هم در نمونه های سلولی سیستم ایمنی كه در محیط آزمایشگاهی در مجاورت باكتری ها قرار گرفته بودند اندازه گیری كردند. سیتوكین ها مولكول هایی هستند كه سیستم ایمنی را تنظیم میكنند. آنها در واقع نوعی پیام رسان بین قسمت های مختلف این سیستم هستند.

مطالعه نشان داد كه سلول های ایمنی در مادران باردار به جنین های دختر سیتوكین های بیشتری آزاد میكردند و این نشان میدهد كه مادران جنین های مونث در مواجهه با عواملی كه سیستم ایمنی بدن آنها را تحریك میكند واكنش شدیدتری از خود نشان میدهد. مشاهدات قبلی نشان داده است كه آسم و آلرژی مادران جنین های مونث در زمان بارداری شدیدتر میشود.

همچنین بخوانید :   حداكثر تاثیر آلودگی هوا در سر چهار راه ها

همین حالا مشورت کنید:
در صورتیکه این مقاله بیماری یا مشکل خاصی را شرح داده است میتوانید با نویسنده آن که بیشترین اطلاعات ارتوپدی در همین زمینه را دارد مشورت کنید.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

0/5 (0 نظر)