نوبت دهی

تاثیر پنیر و ماست بر احتمال بروز سرطان سینه عكس هم است

دكتر مهرداد منصوری

4606 لبنیات از جمله با ارزش ترین غذاهای انسان و از بزرگترین منابع كلسیم هستند. اینك محققین در یك مطالعه جدید اثرات متناقضی را در تاثیر پنیر و ماست در افزایش و كاهش احتمال بروز سرطان سینه مشاهده كرده اند. مطالعه آنها نشان داده كه مصرف مقادیر زیاد پنیر چدار و پنیر خامه ای میتواند احتمال ابتلا به سرطان سینه در زنان را افزایش دهد و مصرف زیاد ماست تاثیر معكوس داشته و میتواند ریسك بروز سرطان سینه را كم كند.

سرطان سینه از جمله شایعترین سرطان ها در زنان است و مطالعات قبلی تاثیر رژیم غذایی در بروز این سرطان را نشان داده است. محققان در مطالعه خود 1941 زن مبتلا به سرطان سینه و 1237 زن بدون سرطان را بررسی كرده و نشان دادند كه در آنهایی كه لبنیات زیاد مصرف میكنند احتمال بروز سرطان سینه 15 درصد كم میشود.

وقتی آنها ماست و پنیر را بصورت جداگانه بررسی كردند نتایج تفاوت كرد به این صورت كه در آنهایی كه ماست زیادی مصرف كرده بودند احتمال بروز سرطان سینه 39 درصد كاهش یافته بود و در كسانی كه پنیر زیاد بخصوص پنیر چدار و پنیر خامه ای مصرف كرده بودند احتمال بروز سرطان سینه 53 درصد افزایش یافته بود.

نتایح این مطالعه در مجله Current Developments in Nutrition منتشر شده است.

0/5 ( 0 نظر )