نوبت دهی

تاثیر بلوغ زودرس بر كارآیی تحصیلی دختران

دكتر مهرداد منصوری

4742

یك مطالعه جدید نشان داده دخترانی كه زودتر بالغ میشوند احتمالا سال های تحصیلی كمتری را در مدرسه طی میكنند. در این مطالعه محققان انگلیسی نشان داده اند كه به ازای هر یك سال دیرتر شروع شدن سیكل قاعدگی در دختران طول مدت ادامه تحصیل در مدرسه 53 روز افزایش پیدا میكند. این مطالعه بر روی بیش از 118 هزار زن اروپایی انجام شده است.

بررسی های قبلی نشان داده كه مدت تحصیل در مدرسه بطور مستقیم در زندگی آینده این بچه ها بخصوص در وضعیت اقتصادی و اجتماعی فرد و در میزان شیوع افسردگی و شیوع ارتكاب به رفتارهای پرخطر و وضعیت سلامتی آنها تاثیر میگذارد.

یك تئوری در این زمینه این است كه در دخترانی كه سیكل قاعدگیشان زودتر شروع میشود تغییرات فیزیكی بدن آنها را زودتر شبیه به یك زن بالغ میكند و مردم با آنها زودتر مانند یك زن رفتار میكنند ولی رشد روحی آنها از رشد بدنیشان عقب تر است. محققان میگویند این عدم تطابق رشد روحی و جسمی موجب افزایش تمایل به خطر و كاهش توانایی در تطبیق با تغییرات محیط میگردد. هر دو این عوامل مدت زمانی كه فرد در مدرسه به تحصیل ادامه میدهد را تحت تاثیر قرار میدهد.

همچنین بخوانید :   كمك به مبتلایان به صرع با موزیك درمانی

نتایج این تحقیق در شماره اوت 2017 مجله Behavior Genetics منتشر شده است.

همین حالا مشورت کنید:
در صورتیکه این مقاله بیماری یا مشکل خاصی را شرح داده است میتوانید با نویسنده آن که بیشترین اطلاعات ارتوپدی در همین زمینه را دارد مشورت کنید.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

0/5 (0 نظر)