نوبت دهی

ارتباط ریسك سرطان سینه با نور شبانه چراغ ها

دكتر مهرداد منصوری

4745

یك مطالعه جدید ارتباط یك عنصر غیر معمول را با افزایش احتمال بروز سرطان سینه در زنان نشان داده است و آن نور شهرها است. مطالعه دانشكده طب هاروارد این ارتباط بین نور خیابان ها و معابر در شب و بروز سرطان سینه در زنان جوان را نشان داده است.

مطالعات قبلی نشان داده است كه بودن در معرض نور زیاد شبانه موجب برهم خوردن ساعت درونی بدن انسان و كاهش سطح هورمون ملاتونین میشود و احتمالا این تغییرات هستند كه میتوانند بر میزان ریسك ابتلا به سرطان سینه موثر واقع شوند.

برای تست كردن این مدعا محققان حدود 110 هزار زن را در مدت 24 سال بررسی كرده و با بررسی تصاویر ماهواره ای میزان نور شبانه محیط زندگی زنان را محاسبه كردند. همچنین با بررسی ساعات كار شیفت شبانه این زنان میزان در معرض بودن آنها در برابر نور هم محاسبه گردید. مطالعه نشان داد در زنان جوانی كه سیگار میكشند یا قبلا سیگاری بوده اند در دسته ای كه بیش از بقیه در معرض نور شبانه بوده اند میزان ابتلا به سرطان سینه 14 درصد بیشتر بود.

این افزایش ابتلا در زنان غیر سیگاری و آنها كه مسن تر بودند دیده نشد. نتایج این مطالعه در شماره اوت 2017 مجله Environmental Health Perspectives منتشر شده است.

همچنین بخوانید :   استفاده از سونوگرافی بجای رادیوگرافی در تشخیص شكستگی ها

همین حالا مشورت کنید:
در صورتیکه این مقاله بیماری یا مشکل خاصی را شرح داده است میتوانید با نویسنده آن که بیشترین اطلاعات ارتوپدی در همین زمینه را دارد مشورت کنید.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

2/5 (1 نظر)