نوبت دهی

چطور یك خبر بد را بدهیم

دكتر مهرداد منصوری

4798

متاسفانه همه ما در لحظاتی از عمر خود باید خبر بدی را به كسی یا كسانی برسانیم. در این موارد از خود میپرسیم باید خبر را چگونه بدهیم. آیا همانطور كه هست بگوئیم یا آن را در لفافه ای از كلمات خوب بپیچیم تا شنونده ناراحت نشود.

محققان دانشگاه تگزاس و آلابامای جنوبی میگویند بهترین راه دادن یك خبر بد این است كه آن را بدون دستكاری و بدون اینكه نظر خوب یا بد خود را به آن اضافه كنیم و بدون تغییر و با امانت به شنونده برسانیم. این چیزی است كه شنونده خبر انتظار دارد از شما بشنود و باید آن را به همین صورت به او بدهید.

این محققان در یك آزمایش به 145 فرد داوطلب خبرهای بدی را از طریق گفتار یا نوشته رساندند. به بعضی خبر را مستقیم گفتند و به بعضی دیگر كلمات دیگری همراه با خبر گفتند تا شنونده زیاد ناراحت نشود. سپس از آنها خواستند بگویند كدام خبرها روشن تر، مستقیم تر، موثرتر، مشخص تر و صادقانه تر بود و به نظر آنها كدام خصوصیت خبر مهم تر است.

وضوح و مستقیم بودن خبر مهمترین چیزی بود كه غالب شنوندگان ترجیح میدادند بشنوند.

محققان میگویند باید خبرهای بد را بدون پیرایه (و كم و اضافه كردن چیزی به آن برای دلخوش كردن شنونده ) به او برسانیم البته مودبانه و بدون استفاده از كلمات خشن و تند. قبل از گفتن خبر بد بهتر است با تنها یك جمله فرد را متوجه كنیم كه باید منتظر شنیدن خبر بدی باشد.

همچنین بخوانید :   ورزش احتمال سرطان سینه و ریه در زنان را كم میكند

همین حالا مشورت کنید:
در صورتیکه این مقاله بیماری یا مشکل خاصی را شرح داده است میتوانید با نویسنده آن که بیشترین اطلاعات ارتوپدی در همین زمینه را دارد مشورت کنید.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

0/5 (0 نظر)