نوبت دهی

یك استنت قلبی كه تغییر شكل میدهد

دكتر مهرداد منصوری

4830

با هر ضربان قلب عروق آن كه به رگ های كرونر موسومند متسع و سپس كوچك میشوند و این یعنی آنها دائما در حال تغییر شكل هستند. وقتی درون یك رگ كرونر قلبی یك فنر یا استنت فلزی گذاشته میشود حركت ضربانی رگ از بین میرود. رگ دیگر متسع نمیشود و این میتواند شرایط را برای بسته شدن مجدد رگ مهیا تر كند و حتی ممكن است بتواند سرعت پیشرفت بیماری را بیشتر كند.

دنیای تجهیزات قلبی به سرعت در حال پیشرفت است و حالا شركت Elixir Medical در كالیفرنیا نوعی استنت ارائه كرده كه بعد از كارگذاری در ابتدا مانند هر استنت فلزی دیگر عمل میكند ولی بعد از آن به تدریج قابلیت ارتجاعی پیدا میكند. یعنی میتواند با هر ضربان قلب و همراه با عبور خون از درون رگ متسع و دوباره كوچك شود.

به علت همین خاصیت این استنت كه bioadaptive DynamX cobalt chromium stent نامیده میشود احتمال شكسته شدن آن در سال های بعد كم است. اتفاقی كه در استنت های دیگر بطور شایعی وجود دارد. محققان امیدوارند با كمك این استنت بتوانند كاركرد رگ كرونر مسدود شده را هر چه بیشتر به وضعیت طبیعی نزدیك كنند.

همین حالا مشورت کنید:
در صورتیکه این مقاله بیماری یا مشکل خاصی را شرح داده است میتوانید با نویسنده آن که بیشترین اطلاعات ارتوپدی در همین زمینه را دارد مشورت کنید.

همچنین بخوانید :   یك سنسور بوی تنفس برای تشخیص بیماری ها


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

0/5 (0 نظر)