نوبت دهی

مهندسی ژنتیك گلبول های سفید برای حمله به سرطان

دكتر مهرداد منصوری

4850 سال 2017 را به درستی میتوان نقطه عطفی در دانش پزشكی دانست. در این سال بود كه مهندسی ژنتیك جهشی بزرگ به جلو انجام داد تا بتواند در سال های آینده به سرعت درمان های جدیدی را برای بسیاری از بیماری های علاج ناپذیر انسان بیابد. یكی از این درمان ها مبارزه با انواع سرطان ها از راه ایمونوتراپی یا استفاده از سیستم دفاع ایمنی خود انسان و تقویت آن برای مبارزه با سرطان است.

در همین راستا محققان دانشگاه كاردیف در انگلستان راهی برای تقویت توانایی گلبول های سفید خون در مبارزه علیه سرطان و با كمك مهندسی ژنتیك یافته اند.

در این روش با كمك تكنولوژی CRISPR كه نوعی ابزار برای تغییر توالی ژن ها است گیرنده های مولكولی خاصی كه به طور طبیعی بر روی سلول های لنفوسیت تی قرار دارند حذف شده و به جای آنها گیرنده هایی گذاشته میشود كه میتوانند سلول های سرطانی را شناسایی كنند.

این شناسایی این امكان را به لنفوسیت های تی میدهد كه سلول های سرطانی را بعد از شناسایی منهدم كنند. لنفوسیت های تی دسته های از گلبول های سفید هستند كه در مجموعه سیستم دفاعی بدن قرار دارند.

همین حالا مشورت کنید:
در صورتیکه این مقاله بیماری یا مشکل خاصی را شرح داده است میتوانید با نویسنده آن که بیشترین اطلاعات ارتوپدی در همین زمینه را دارد مشورت کنید.

همچنین بخوانید :   چربی زیاد در بدن و افزایش احتمال سرطان پستان


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

0/5 (0 نظر)