نوبت دهی

آیا بلند خواندن حافظه را بهتر میكند

دكتر مهرداد منصوری

4856 یك مطالعه جدید نشان داده كه اگر میخواهید چیزی كه میخوانید بهتر به ذهنتان سپرده شود آن را با صدای بلند بخوانید. در این مطالعه محققان كانادایی دانشگاه انتاریو از 95 فرد خواستند كه مطالبی را كه خوانده اند به یاد بیاورند. این خواندن به چهار راه متفاوت بود. در سكوت خواندن، گوش دادن به كسی دیگر كه برای شما مطلب را میخواند، گوش دادن به صدای خودتان وقتی كه قبلا یك بار مطلب را خوانده و ضبط كرده اید و خواندن مطلب با صدای بلند از روی نوشته.

مشخص شد كه خوان با صدای بلند از روی نوشته بهترین راهی است كه میتوان با كمك آن مطالب خوانده شده را به خاطر سپرد و مجددا یادآوری كرد. مطالعات قبلی همین محققین نشان داده است كه نوشتن یا تایپ كردن مطالب هم میتواند به یاد گرفتن آن كمك كند.

به نظر میرسد هر كار عملی و حركتی مانند حرف زدن یا نوشتن میتواند با یك بازخورد مثبت در مغز فرآیند یادگیری را تقویت كند. به عبارت دیگر مغز یكبار از راه دیدن و یك بار هم از راه شنیدن یا حس حركات انگشتان دست فرآیند یادگیری را انجام میدهد.

مطالعات قبلی نشان داده است كه فعالیت بدنی و ورزش هم از مهمترین راه های تقویت حافظه است. نتایج مطالعه اخیر در مجله Memory منتشر شده است.

همچنین بخوانید :   انتقال مواد شیمیایی از رسید مالی به پوست

همین حالا مشورت کنید:
در صورتیکه این مقاله بیماری یا مشکل خاصی را شرح داده است میتوانید با نویسنده آن که بیشترین اطلاعات ارتوپدی در همین زمینه را دارد مشورت کنید.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

0/5 (0 نظر)