نوبت دهی

حل ریشه های حسادت و دعوای بین فرزندان

دكتر مهرداد منصوری

4896 غالب والدینی كه بیش از یك كودك دارند با حسادت ها و رقابت ها و مشاجرات ناسالم بین فرزندان خود آشنا هستند. گاهی این رفتار حتی قبل از تولد فرزند بعدی شروع میشود. یكی از مهمترین راه های كنترل و مدیریت مشاجرات بین بچه ها توجه والدین به رفتار خودشان است.

  • اینكه پدر و مادر موقع این جروبحث ها چگونه به حرف های بچه های گوش میدهند بسیار مهم است. اگر والدین به حرف بچه ها احترام گذاشته و به حرف های هر دو طرف گوش دهند بچه ها هم یاد میگیرند رفتار آنها را سرمشق قرار داده و به هم احترام گذاشته و حرف یكدیگر را گوش دهند و كمتر مشاجره كنند.
  • اینكه پدر و مادر چگونه مشكلاتی را كه بر روی آنها توافق ندارند حل میكنند هم بر توانایی كودكان بر حل مشلاتشان تاثیر میگذارد. اگر شما و همسرتان به هم احترام بگذارید و به حرف های یكدیگر گوش دهید بچه ها هم سعی میكنند مانند شما شوند.
  • شما باید حداكثر سعی خود را بكنید تا به بچه ها اجازه دهید خودشان و بدون دخالت شما مشكلاتشان و دعواهایشان را حل كنند. در مقابل این وسوسه كه در دعوای آنها دخالت كنید تا جای ممكن مقاومت كنید مگر اینكه یكی از بچه ها در معرض خطر قرار گیرد.
  • وقتی بچه ها از شما میخواهند تا میانجی شوید باید بدنبال راه حلی باشید كه در آن هر دو طرف برنده باشند و بدنبال این نباشید كه چه كسی اشتباه كرده یا چه كسی باید سرزنش شود.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

0/5 ( 0 نظر )