پوكی استخوان و جراحی تعویض مفصل ران – فیلم

 

بسیاری از بیمارانی که نیاز به جراحی تعویض مفصل لگن پیدا میکنند مسن هستند و در سن بالا پوکی استخوان شیوع زیادی دارد. این پوکی و ضعیف بودن استخوان چه تاثیری در نتایج جراحی تعویض مفصل دارد و در یک بیمار مبتلا به پوکی استخوان که به جراحی تعویض مفصل ران نیاز پیدا میکند باید به په نکاتی توجه کرد.

در این فیلم دکتر مهرداد منصوری. متخصص ارتوپدی و جراح لگن و مفصل ران شما را با نکات مهم جراحی تعویض مفصل ران در افراد مبتلا به پوکی استخوان آشنا میکند.