نوبت دهی

تاثیر قدرت دست دادن مردان در سرنوشت زندگی مشترك آنها چیست

دكتر مهرداد منصوری

5019 مردانی كه بدنبال همسر میگردند باید قدرت دست دادنشان را امتحان كنند و یك دست دادن قوی چیزی است كه به آن نیاز دارند. محققان با بررسی اطلاعات پزشكی مربوط به بیش از پنج هزار فرد بزرگسال در نروژ یك ارتباط عجیب را بررسی كردند. ارتباط بین وضعیت زندگی مشترك آنها با توانایی مشت كردن دستشان. سن همگی افراد بین 71-59 سال بود.

گرچه مطالعه رابطه علت و معلولی را نشان نداده است ولی مشخص كرده احتمال بودن در یك زندگی مشترك در مردانی كه فشرده كردن و مشت كردن دست هایشان قویتر بوده بیشتر بوده است. این ارتباط فقط در مردان مشاهده شده و بین قدرت فشردن انگشتان و زندگی مشترك در زنان ارتباطی مشاهده نشده است.

محققان میگویند این ممكن است نشانه ای از آن باشد كه زنان از مردانی بیشتر خوششان میاید كه در رفتارشان علائمی از قدرت را نشان میدهند. مطالعات قبلی ارتباط قدرت مشت شدن انگشتان با مستقل بودن در زندگی و یا ریسك بیماریهای قلبی را هم نشان داده است.

آنها اضافه میكنند این واقعیت كه مردانی كه قدرت مشت كردن انگشتانشان كمتر است كمتر مستقل هستند و از طرفی دیگر احتمال داشتن همسری كه در دوران كهنسالی حمایتشان كند هم كمتر است آنها را در معرض خطر قرار میدهد و سیستم های حمایت اجتماعی باید به این گروه از افراد توجه بیشتری كند. نتایج این مطالعه در مجله SSM-Population Health منتشر شده است.

همچنین بخوانید :   ورزش در كودكی موجب تغییر میكروب های روده و در نتیجه بهبود سلامتی میشود

همین حالا مشورت کنید:
در صورتیکه این مقاله بیماری یا مشکل خاصی را شرح داده است میتوانید با نویسنده آن که بیشترین اطلاعات ارتوپدی در همین زمینه را دارد مشورت کنید.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

0/5 (0 نظر)