چطور برای یه جراحی تعویض مفصل ران در ناحیه لگن آماده بشم

 

آمادگی قبل از عمل جراحی تعویض مفصل ران برای موفقیت جراحی بسیار مهم است. هم آمادگی پزشک و هم آمادگی بیمار. چه کارهایی باید قبل از یک جراحی تعویض مفصل لگن انجام دهیم تا برای آن آماده شویم و بتوانیم بهترین نتیجه را از آن بیریم.

در این فیلم دکتر مهرداد منصوری. متخصص ارتوپدی و جراح لگن و مفصل ران شما را با برنامه ریزی قبل از بستری شدن در بیمارستان برای انجام عمل جراحی آشنا میکند.