برای بستری شدن تو بیمارستان چه چیزایی یادم باشه – فیلم

 

جراحی هم مانند هر کار دیگری برای موفقیت نیاز به برنامه ریزی دارد. وقتی پزشک برای شما دستور بستری شدن در بیمارستان مینویسد باید قبل از بستری شدن یک سلسله اقدامات را انجام دهید تا کارها در مسیر درست بیفتند.

این کارها کدامند و چگونه میتوان یک برنامه درست را قبل از بستری شدن در بیمارستان برای انجام یک جراحی تعویض مفصل داشت.

در این فیلم دکتر مهرداد منصوری. متخصص ارتوپدی و جراح لگن و مفصل ران شما را با برنامه ریزی قبل از بستری شدن در بیمارستان برای انجام عمل جراحی آشنا میکند.