مفصل مصنوعی لگن چند سال كار میكنه (فیلم)

 

غالب بیماران قبل از جراحی تعویض مفصل ران میپرسند مفصل مصنوعی آنها چند سال کار خواهد کرد و آیا بعد از مدتی خراب میشود و آنها نیاز به جراحی مجدد پیدا خواهند کرد.

خوب این بستگی به خیلی عوامل دارد مانند کیفیت جراحی و مراقبت های بیمار و مسائل دیگر.

در این فیلم دکتر مهرداد منصوری. متخصص ارتوپدی و جراح لگن و مفصل ران برای شما توضیح میدهد که چه عمری را میتوانید از یک مفصل مصنوعی لگن انتظار داشته باشید.