بعد تعویض مفصل ران در ناحیه لگن چه كارهایی در بیمارستان انجام میشود (فیلم)

 

مراقبت از بیمار قبل از جراحی و در حین عمل و بعد از آن بسیار مهم است. با یک مراقبت خوب و موثر است که احتمال بروز عوارض احتمالی به حداقل رسیده و میتوان انتظار بدست آوردن نتایج عالی را از عمل جراحی داشت.

بعد از یک جراحی تعویض مفصل ران چه مراقبت هایی در بیمارستان از بیمار انجام میشود و بیمار چگونه میتواند به دریافت یک مراقبت خوب از جانب کادر درمانی کمک کند.

در این فیلم دکتر مهرداد منصوری. متخصص ارتوپدی و جراح لگن و مفصل ران شما را با مراقبت های بعد از یک جراحی تعویض مفصل لگن در بیمارستان آشنا میکند.