غذاهای مخصوص تعویض مفصل لگن – فیلم

 

جراحی تعویض مفصل ران اگر به درستی انجام شود یکی از موفقیت آمیز ترین اعمال جراحی است. از عواملی که در موفقیت این نوع از درمان تاثیر میگذارند بهبود سریع زخم و عدم بروز عفونت است.

رژیم غذایی یکی از عواملی است که در صورتیکه کیفیت مناسبی داشته باشد موجب میشود زخم هم زودتر خوب شود و هم احتمال عفونت بعد از جراحی کمتر گردد. ولی چه غذاهایی بخوریم تا به این مهم دست یابیم.

در این فیلم دکتر مهرداد منصوری. متخصص ارتوپدی و جراح لگن و مفصل ران در مورد تغذیه مناسب بعد از یک جراحی تعویض مفصل لگن با شما صحبت میکند.