عاقبت سیاه شدن مفصل ران در ناحیه لگن چیست – فیلم

 

سیاه شدن سر استخوان ران میتواند موجب درد شدید مفصل ران در ناحیه لگن و موجب لنگش و کوتاهی پا و خرابی مفصل شود. ولی سرنوشت همه افرادی که به این بیماری مبتلا شده اند مانند هم نیست.

در بعضی موارد ممکن است بیماری فروکش کرده و آسیب جدی به جای نگذارد و در موارد دیگر ممکن است بسرعت پیشرفت کرده و سر استخوان ران را تخریب کند. در این شرایط ممکن است تنها روش درمانی استفاده از جراحی تعویض مفصل لگن باشد.

در این فیلم دکتر مهرداد منصوری. متخصص ارتوپدی و جراح لگن و مفصل ران در مورد عاقبت بیماری سیاه شدن سر استخوان ران در افراد مختلف با شما صحبت میکند.